docs 01

ปฏิทินแผนงานสหกิจศึกษา

แผนการดำเนินงานของสหกิจศึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ในแต่ละปีการศึกษา

read more
Forum Support

ถาม & ตอบ ปัญหาสำคัญ

รวบรวมคำถาม และคำตอบ ปัญหาสำคัญที่พบบ่อย ในการปฏิบัติตามขั้นตอนการสหกิจศึกษา

read more

docs 03

กระบวนการและขั้นตอน

การเตรียมงาน และประสานงานของ อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา นิสิตสหกิจศึกษา และสถานประกอบการ

read more

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.จัดสัมมนาและนิทรรศการนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 4

act 01

อาจารย์ศิริพันธ์ มุรธาธัญลักษณ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้เป็นประธานเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 4 โดยมีผู้แทนจากสถานประกอบการและคณาจารย์จากคณะวิศวะเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอจากนักศึกษาแต่ละภาควิชา ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ อาคารเรียนรวม เมื่อเร็วๆ นี้ วัตถุประสงค์การจัดงานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาการของภาควิชาและการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการอย่างมีหลักการและเป็นระบบ เพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ตรงที่จะเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและการทำงานในอนาคต โดยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและเศรษฐกิจ

นักศึกษา สจล. ชนะเลิศสหกิจศึกษานวัตกรรมดีเด่น 2560

fp 2017

ประกาศผลผู้ชนะเลิศอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ด้านนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของสหกิจศึกษา และยังถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคล องค์กรหรือหน่วยงาน ในการสร้างสรรค์ผลงานสหกิจศึกษา อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาแก่ประชาคมภายนอกอีกด้วย
สำหรับผู้คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ด้านนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2560 คือ นายศราวุธ หงสกุล นักศึกษาคณะไอทีลาดกระบัง กับผลงานที่มีชื่อว่า “Design and Implement platform as a service with Multi Path TCP for home & business” และได้เป็นตัวแทนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไปแข่งขันในระดับเครือข่ายอุดมศึกษาต่อไป

สหกิจศึกษา ดียังไง?

ผมดีใจมากครับที่ สถาบันศึกษาของเรามีสหกิจศึกษาให้นักศึกษาได้เข้าร่วมงาน ทำให้ผมได้งานที่ดี และตามที่ตัวเองต้องการ ผมตั้งใจ คิดว่าระบบนี้ เป็นระบบที่ดีมาก ๆ ครับ

ไม่เคยคิดมาก่อนเลยค่ะ ว่าเราจะได้ทำงานทำตรงกับที่เราใฝ่ฝัน ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาในการแสวงหางานที่เราอยากทำ เรียนจบแล้วได้ทำงานเลย เป็นอะไรที่อยากให้น้อง ๆ ได้รับโอกาสนี้ด้วยค่ะ

ได้ประสบการณ์จากการสหกิจศึกษา ได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริง รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะมากในเวลาเพียงแค่ 4 เดือน อยากให้มีโครงการณ์ดี ๆ แบบนี้คู่กับสถาบันของเราต่อไปค่ะ

Contact Us

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10520

โทรศัพท์ +66(0) 2329 8000 - 2329 8099

Social Networks

Present by Co-op KMITL